UX design

hvad er ux design?

Fokus på den gode brugeroplevelse

UX står for User Experience, som er alle brugerens oplevelser, når han/hun interagerer med dit produkt eller din service. Oplevelsen sammensættes af rigtig mange indtryk: Førstegangsmødet på hjemmesiden, telefonsamtalen med kundeservice, besøget i butikken, brugen af produktet/servicen osv. - i fagsprog kaldet ”touchpoints”.

En User Experience Designer har til opgave at skabe en sammenhængende og gnidningsfri brugeroplevelse på tværs af alle touchpoints, så både bruger og virksomhed når sine mål, og sådan at virksomheden i sidste ende får størst mulig værdi af sin investering.

eksempel på ux metode

Touchpoints og customer journeys

For at skabe en god oplevelse, må du forstå dine kundernes behov, forventninger og barrierer. En metode til at opnå denne forståelse er at kortlægge kunderejsen, også kaldet Customer Journey, og at analysere dine brugeres oplevelser i hvert touchpoint på vejen.

Customer Journeys bruges fx på en indledende workshop, til at fokusere på brugeren (som ikke nødvendigvis er som en selv) og til at sikre en fælles forståelse af målgrupper og formål i projektgruppen. Customer journeys kan laves på mange ambitionsniveauer og kan fx inddrage trafikanalyser, brugertests og interviews med kunder og medarbejdere.

Customer Journeys er eksempel på en UX metode til at skabe indsigt i brugere og brugsscenarier som fundament for udvikling af design, funktionalitet og indhold af digitale løsninger.

eksempel på løsninger

UX workshop

Workshop med fokus på brugere, brugsscenarier og virksomhedens formål med løsningen.

Tidsforbrug: Forberedelse 7 timer + afholdelse 5 timer = 12 timer i alt (excl. afrapportering).

 

Website design

Overordnet design koncept og navigation
- vist på forside og en central underside.

Tidsforbrug: Research af virksomhed og konkurrenter 4 timer + Design 24 timer + Møder 3 timer + Justering efter præsentation 4 timer
= 35 timer i alt (excl. øvrige sider/elementer)

 

 

 

kontakt

Christina Nielsen

UX designer
cni@42digital.dk
+45 2429 5971

vi kan også hjælpe med

Indhold

UX hverken starter eller slutter i designprocessen. Når en digital løsning er leveret skal der tilføjes indhold, og det skal der i hele løsningens levetid. Indholdet er den væsentligste del af en digital løsning og er i høj grad afgørende for brugerens oplevelse.

Vi kan bidrage med alt fra fremstilling af billeder, ikoner og tekst, Photoshop skabeloner til billedbearbejdning, sparring om billedstil, redaktionel gennemgang af eksisterende website etc.

Tidsforbrug afhænger af opgaven og kan både være en afgrænset opgave eller et abonnement på fx. 10 timer pr. måned.